Polo đen form regular cổ 8cm

Polo form thoải mái có phần cánh tay dài hơn cho những cậu có kích cỡ bắp tay và thân trên to.

Hết Hàng
Đăng ký nhận bản tin